خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicate خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicate

خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicate

سرور اختصاصی چیست؟
سرور اختصاصی Dedicate در حقیقت کامپیوتری میباشد که در یک مکانی خاص به اسم دیتاسنتر نگهداری میشود که به صورت 24 ساعته به اینترنت متصل میباشد و خاموشی ندارد حال فرق بین این سیستم و سیستم های خانگی در این است که این کامپیوتر اولا فقط به صورت سخت افزاری میباشد و مانیتور و کیبورد ندارد و معمولا خیلی قوی تر از سیستم های خانگی هست که بتواند توانایی برآورده کردن نیاز کاربران را داشته باشد. خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicate معمولا برای سازمان ها ، شرکت ها یا سایت های بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد و کسانی که سرورمجازی و هاست اشتراکی نیاز آنها را براورده نمیکند میتوانند از سرور اختصاصی استفاده کنند.

سرورهای اختصاصی ابرسرور در دیتاسنتر هتزنر آلمان یکی از بهترین و پایدارترین دیتاسنترهای دنیا موجود می باشند. قیمت سرورهای اختصاصی بدلیل اینکه قیمت یورو در کشور تغییر پذیر میباشد قیمت به یورو محاسبه میگردد که سایت مرجع محاسبه قیمت یورو وب سایت نیک پرداخت میباشد. برای دسترسی به سرورهای اختصاصی دیتاسنتر هتزنر دسترسی مستقیم روت به کاربران داده میشود و اگر نیاز به محیط VNC برای عملیات نصب سیستم عامل به صورت جداگانه یا مباحث عیب یابی بر روی سرور باشد دسترسی IP-KVM یا iDRAC9 داده میشود که این نوع دسترسی بسته به نوع سرور اختصاصی خریداری شده توسط کاربر میباشد.

خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicate از شرکت ابرسرور

 

اجاره و خرید سرور اختصاصی Dedicate
سرور اختصاصی / Dedicate Server
Startup

قیمت در حال بروزرسانی

 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateسی پی یو AMD Athlon 64 6000  سی پی یو AMD Athlon 64 6000
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateفضای دیسک 2x HDD 750 GB SATA فضای دیسک 2x HDD 750 GB SATA
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateحافظه رم 8 گیگابایت DDR2  حافظه رم 8 گیگابایت DDR2
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateترافیک نامحدود  ترافیک نامحدود
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateتعداد 8 IP  تعداد 8 IP
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateپهنای باند 100 مگابیت  پهنای باند 100 مگابیت
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateدسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی  دسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateمانیتورینگ 24 ساعته  مانیتورینگ 24 ساعته
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی DedicateIP-KVM دسترسی اضطراری با VNC  IP-KVM دسترسی اضطراری با VNC
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateنصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان  نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

اجاره و خرید سرور اختصاصی Dedicate
سرور اختصاصی / Dedicate Server
Developer

قیمت در حال بروزرسانی

 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateسی پی یو Intel® Core™ i7 920  سی پی یو Intel® Core™ i7 920
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateفضای دیسک 2x HDD 750 GB SATA فضای دیسک 2x HDD 750 GB SATA
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateحافظه رم 12 گیگابایت DDR3  حافظه رم 12 گیگابایت DDR3
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateترافیک نامحدود  ترافیک نامحدود
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateتعداد 8 IP  تعداد 8 IP
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateپهنای باند 1 گیگابیت  پهنای باند 1 گیگابیت
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateدسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی  دسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateمانیتورینگ 24 ساعته  مانیتورینگ 24 ساعته
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی DedicateIP-KVM دسترسی اضطراری با VNC  IP-KVM دسترسی اضطراری با VNC
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateنصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان  نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

اجاره و خرید سرور اختصاصی Dedicate
سرور اختصاصی / Dedicate Server
VIP Developer

قیمت در حال بروزرسانی

 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateسی پی یو Intel® Core™ i7-2600  سی پی یو Intel® Core™ i7-2600
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateفضای دیسک 2x HDD 3,0 TB SATA فضای دیسک 2x HDD 3,0 TB SATA
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateحافظه رم 16 گیگابایت DDR3  حافظه رم 16 گیگابایت DDR3
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateترافیک نامحدود  ترافیک نامحدود
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateتعداد 8 IP  تعداد 8 IP
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateپهنای باند 1 گیگابیت  پهنای باند 1 گیگابیت
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateدسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی  دسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateمانیتورینگ 24 ساعته  مانیتورینگ 24 ساعته
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی DedicateIP-KVM دسترسی اضطراری با VNC  IP-KVM دسترسی اضطراری با VNC
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateنصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان  نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

اجاره و خرید سرور اختصاصی Dedicate
سرور اختصاصی / Dedicate Server
Executive

قیمت در حال بروزرسانی

 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateسی پی یو Intel® Core™ i7 920  سی پی یو Intel® Core™ i7 920
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateفضای دیسک 2x HDD 750 GB SATA فضای دیسک 2x HDD 750 GB SATA
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateحافظه رم 24 گیگابایت DDR3  حافظه رم 24 گیگابایت DDR3
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateترافیک نامحدود  ترافیک نامحدود
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateتعداد 8 IP  تعداد 8 IP
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateپهنای باند 1 گیگابیت  پهنای باند 1 گیگابیت
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateدسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی  دسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateمانیتورینگ 24 ساعته  مانیتورینگ 24 ساعته
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی DedicateIP-KVM دسترسی اضطراری با VNC  IP-KVM دسترسی اضطراری با VNC
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateنصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان  نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

اجاره و خرید سرور اختصاصی Dedicate
سرور اختصاصی / Dedicate Server
Business

قیمت در حال بروزرسانی

 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateسی پی یو Intel® Xeon® E3-1245  سی پی یو Intel® Xeon® E3-1245
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateفضای دیسک 2x HDD 3,0 TB SATA فضای دیسک 2x HDD 3,0 TB SATA
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateحافظه رم 16 گیگابایت DDR3 ECC  حافظه رم 16 گیگابایت DDR3 ECC
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateترافیک نامحدود  ترافیک نامحدود
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateتعداد 8 IP  تعداد 8 IP
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateپهنای باند 1 گیگابیت  پهنای باند 1 گیگابیت
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateدسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی  دسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateمانیتورینگ 24 ساعته  مانیتورینگ 24 ساعته
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی DedicateIP-KVM دسترسی اضطراری با VNC  IP-KVM دسترسی اضطراری با VNC
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateنصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان  نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

اجاره و خرید سرور اختصاصی Dedicate
سرور اختصاصی / Dedicate Server
VIP Business

قیمت در حال بروزرسانی

 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateسی پی یو Intel® Core™ i7-4770  سی پی یو Intel® Core™ i7-4770
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateفضای دیسک 2x HDD 2 TB SATA فضای دیسک 2x HDD 2 TB SATA
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateحافظه رم 32 گیگابایت DDR3  حافظه رم 32 گیگابایت DDR3
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateترافیک نامحدود  ترافیک نامحدود
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateتعداد 8 IP  تعداد 8 IP
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateپهنای باند 1 گیگابیت  پهنای باند 1 گیگابیت
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateدسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی  دسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateمانیتورینگ 24 ساعته  مانیتورینگ 24 ساعته
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی DedicateIP-KVM دسترسی اضطراری با VNC  IP-KVM دسترسی اضطراری با VNC
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateنصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان  نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

اجاره و خرید سرور اختصاصی Dedicate
سرور اختصاصی / Dedicate Server
Organization

قیمت در حال بروزرسانی

 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateسی پی یو Intel® Core™ i7-4770  سی پی یو Intel® Core™ i7-4770
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateفضای دیسک 2x HDD 240 GB SSD فضای دیسک 2x HDD 240 GB SSD
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateحافظه رم 32 گیگابایت DDR3  حافظه رم 32 گیگابایت DDR3
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateترافیک نامحدود  ترافیک نامحدود
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateتعداد 8 IP  تعداد 8 IP
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateپهنای باند 1 گیگابیت  پهنای باند 1 گیگابیت
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateدسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی  دسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateمانیتورینگ 24 ساعته  مانیتورینگ 24 ساعته
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی DedicateIP-KVM دسترسی اضطراری با VNC  IP-KVM دسترسی اضطراری با VNC
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateنصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان  نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

اجاره و خرید سرور اختصاصی Dedicate
سرور اختصاصی / Dedicate Server
VIP Organization

قیمت در حال بروزرسانی

 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateسی پی یو Intel® Xeon® E3-1270 v3  سی پی یو Intel® Xeon® E3-1270 v3
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateفضای دیسک 2x HDD 2 TB SATA فضای دیسک 2x HDD 2 TB SATA
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateحافظه رم 32 گیگابایت DDR3  حافظه رم 32 گیگابایت DDR3
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateترافیک نامحدود  ترافیک نامحدود
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateتعداد 8 IP  تعداد 8 IP
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateپهنای باند 1 گیگابیت  پهنای باند 1 گیگابیت
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateدسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی  دسترسی کامل و قابلیت مجازی سازی
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateمانیتورینگ 24 ساعته  مانیتورینگ 24 ساعته
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateدسترسی اضطراری با VNC  IP-KVM دسترسی اضطراری با VNC
 • خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateنصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان  نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

در صورت نیاز به خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicateخاص که در لیست بالا وجود ندارد، لطفا با بخش فروش ابر سرور تماس حاصل فرمایید.

شرایط همه طرح های خرید سرور اختصاصی فروش و اجاره سرور اختصاصی Dedicate:

 • پشتیبانی 24 ساعته
 • پایین ترین قیمت
 • مطمئن ترین برند های دنیا
 • پشتیبانی رایگان
 • پنل آسان و کاربر پسند
 • …و

0912-746-5433:تلفن

گفتگوی آنلایناجاره و خرید سرور اختصاصی Dedicate

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور