سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

پلن A
شروع از
14,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 250 مگابایت

ترافیک ماهانه 30 گیگابایت

پشتیبانی 24 ساعته

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

بدون Add on Domain

قابلیت استفاده از 27 درصد 4 هسته CPU 3.5GH

دارای 512 مگابایت رم

20 پروسس در ثانیه

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTPپلن B
شروع از
18,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 500 مگابایت

ترافیک ماهانه 45 گیگابایت

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

بدون Add on Domain

قابلیت استفاده از 30 درصد 4 هسته CPU 3.5GH

دارای یک گیگابایت رم

30 پروسس در ثانیه

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTPپلن C
شروع از
24,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 2100 مگابایت

ترافیک ماهانه 100 گیگابایت

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

بدون Add on Domain

قابلیت استفاده از 35 درصد 4 هسته CPU 3.5GH

دارای دو گیگابایت رم

40 پروسس در ثانیه

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTPپلن D
شروع از
34,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 5000 مگابایت

ترافیک ماهانه 150 گیگابایت

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

بدون Add on Domain

قابلیت استفاده از 40 درصد 4 هسته CPU 3.5GH

دارای سه گیگابایت رم

50 پروسس در ثانیه

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTPپلن E (حرفه ای)
شروع از
44,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 10000 مگابایت

ترافیک ماهانه 200 گیگابایت

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

تعداد Add on domain 3 عدد

قابلیت استفاده از 50 درصد 4 هسته CPU 3.5GH

دارای پنج گیگابایت رم

60 پروسس در ثانیه

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTP

قابلیت انتخاب بازدید نامحدود سایتپلن F (حرفه ای)
شروع از
54,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 20000 مگابایت

ترافیک ماهانه 250 گیگابایت

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

تعداد Add on domain 5 عدد

قابلیت استفاده از 65 درصد 4 هسته CPU 3.5GH

دارای شش گیگابایت رم

70 پروسس در ثانیه

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTP

قابلیت انتخاب بازدید نامحدود سایتپلن G (حرفه ای)
شروع از
64,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 30000 مگابایت

ترافیک ماهانه 300 گیگابایت

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

تعداد Add on domain 7 عدد

قابلیت استفاده از 80 درصد 4 هسته CPU 3.5GH

دارای هشت گیگابایت رم

80 پروسس در ثانیه

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTP

قابلیت انتخاب بازدید نامحدود سایتپلن H (شرکتی)
شروع از
200,000 تومان ماهانه

فضای میزبانی وب نامحدود

ترافیک ماهانه نامحدود

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

تعداد Add on domain 10 عدد

پشتیبانی 24 ساعته

قابلیت استفاده از 90 درصد 4 هسته CPU 3.5GH

دارای پانزده گیگابایت رم

تعداد پروسس نامحدود

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTP

قابلیت انتخاب بازدید نامحدود سایت