کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

وب سرور اختصاصی Startup
شروع از
450,000 تومان ماهانه
سی پی یو AMD Athlon 64 6000

حافظه رم 6 گیگابایت DDR2

فضای دیسک 2x HDD 750 GB SATA

ترافیک ماهانه نامحدود

نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

پهنای باند 100 مگابیت

تعداد 8 IP

پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی کامل و مجازی سازی

IP-KVM دسترسی اضطراری با VNCوب سرور اختصاصی Developer
شروع از
490,000 تومان ماهانه
سی پی یو Intel® Core™ i7 920

حافظه رم 12 گیگابایت DDR3

فضای دیسک 2x HDD 750 GB SATA

ترافیک ماهانه نامحدود

نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

پهنای باند 1 گیگابیت

تعداد 8 IP

پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی کامل و مجازی سازی

IP-KVM دسترسی اضطراری با VNCوب سرور اختصاصی VIP Developer
شروع از
550,000 تومان ماهانه
سی پی یو Intel® Core™ i7-2600

حافظه رم 16 گیگابایت DDR3

فضای دیسک 2x HDD 3,0 TB SATA

ترافیک ماهانه نامحدود

نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

پهنای باند 1 گیگابیت

تعداد 8 IP

پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی کامل و مجازی سازی

IP-KVM دسترسی اضطراری با VNCوب سرور اختصاصی Executive
شروع از
600,000 تومان ماهانه
سی پی یو Intel® Core™ i7-2600

حافظه رم 16 گیگابایت DDR3

فضای دیسک 2x HDD 3,0 TB SATA

ترافیک ماهانه نامحدود

نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

پهنای باند 1 گیگابیت

تعداد 8 IP

پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی کامل و مجازی سازی

IP-KVM دسترسی اضطراری با VNCوب سرور اختصاصی Business
شروع از
650,000 تومان ماهانه
سی پی یو Intel® Xeon® E3-1245

حافظه رم 16 گیگابایت DDR3 ECC

فضای دیسک 2x HDD 3,0 TB SATA

ترافیک ماهانه نامحدود

نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

پهنای باند 1 گیگابیت

تعداد 8 IP

پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی کامل و مجازی سازی

IP-KVM دسترسی اضطراری با VNCوب سرور اختصاصی VIP Business
شروع از
720,000 تومان ماهانه
سی پی یو Intel® Core™ i7-4770

حافظه رم 32 گیگابایت DDR3

فضای دیسک 2x HDD 2 TB SATA

ترافیک ماهانه نامحدود

نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

پهنای باند 1 گیگابیت

تعداد 8 IP

پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی کامل و مجازی سازی

IP-KVM دسترسی اضطراری با VNCوب سرور اختصاصی Organization
شروع از
800,000 تومان ماهانه
سی پی یو Intel® Core™ i7-4770

حافظه رم 32 گیگابایت DDR3

فضای دیسک 2x HDD 240 GB SSD

ترافیک ماهانه نامحدود

نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

پهنای باند 1 گیگابیت

تعداد 8 IP

پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی کامل و مجازی سازی

IP-KVM دسترسی اضطراری با VNCوب سرور اختصاصی VIP Organization
شروع از
900,000 تومان ماهانه
سی پی یو Intel® Xeon® E3-1270 v3

حافظه رم 32 گیگابایت DDR3

فضای دیسک 2x HDD 2 TB SATA

ترافیک ماهانه نامحدود

نصب سیستم عامل و کانفیگ رایگان

پهنای باند 1 گیگابیت

تعداد 8 IP

پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی کامل و مجازی سازی

IP-KVM دسترسی اضطراری با VNCوب سرور اختصاصی Governmental
شروع از
1,500,000 تومان ماهانه
Dell PowerEdge™ R730 13th Generation DX151

سی پی یو Intel® Xeon® E5-2600 Octa-Core

حافظه رم 64 گیگابایت DDR3

فضای دیسک (قابل انتخاب)

ترافیک ماهانه نامحدود

پهنای باند 1 گیگابیت

تعداد 8 IP

پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی کامل و مجازی سازی

دسترسی اضطراری با iDRAC 8وب سرور نیمه اختصاصی Governmental-Customize
شروع از
660,000 تومان ماهانه
Dell PowerEdge™ R730 13th Generation DX151

سی پی یو Intel® Xeon® E5-2600 (قابل انتخاب)

حافظه رم DDR3 (قابل انتخاب)

فضای دیسک (قابل انتخاب)

ترافیک ماهانه نامحدود

پهنای باند 1 گیگابیت

تعداد 8 IP (قابل انتخاب)

پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی کامل