ایجاد Cron Jobs در سی پنل کرون جابز به شما این امکان را می دهد تا یک کد دلخواه را در بازه های زمانی مشخص اجرا نمایید. برای استفاده از این قسمت، ابتدا وارد سی پنل سایت تان شوید و سپس از قسمت Advanced بر روی گزینه Cron Jobs کلیک نمایید. به دو روش می

Read more…