انتقال و تمدید دامنه های IR به abrserver.com ابتدا با استفاده از رمز عبور خود در ابرسرور به ناحیه کاربری وارد شوید. از طریق منو سرویس ها، گزینه سفارش سرویس جدید را برگزینید. بخش انتقال دامنه را انتخاب نمایید. دامنه مورد نظر را در فیلد مشخص شده در تصویر زیر وارد نموده و سپس گزینه

Read more…