آموزش تغییر رمز عبور ورود به Direct Admin ابتدا با استفاده از آموزش ورود به Direct Admin در ابرسرور، به آن وارد شوید. در بخش Your Account نسبت به انتخاب گزینه Change Password اقدام نمایید. پسورد حال حاضر اکانت را در فیلد Current DirectAdmin Password نیز وارد نمایید. رمز عبور جدید را در فیلد Enter

Read more…