تهیه بک آپ از دیتابیس در پنل plesk برای تهیه بک آپ از دیتابیس در پلسک، می توانید طبق آموزش زیر عمل نمایید. ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد کنترل پنل پلسک شوید و بر روی گزینه websites & domains‌ و سپس در سمت راست بر روی بخش Backup Manager کلیک کنید.

Read more…