ابزارهای فشرده سازی در سیستم عامل لینوکس ابزارهای فشرده سازی در سیستم عامل لینوکس – مرسوم ترین ابزارهای موجود جهت فشرده سازی فایل ها در توزیع های مختلف فرامین gzip و bzip2 هستند که قابلیت فشرده سازی فایل هایی را که عموماً به شکل آرشیو درآمده اند را دارا هستند. شکل کلی دستور gzip به

Read more…