اضافه کردن یک آدرس مجزا در هاست ممکن است دو سایت مجزا داشته باشید و بخواهید در هاست خود نیز دو پوشه مجزا با آدرس های متفاوت داشته باشید و فایل های هر یک را در پوشه آن آپلود کنید. برای این کار پس از ورود به کنترل پنل بر روی گزینه domain setup کلیک

Read more…