انتقال فایل یا پوشه از یک مسیر به مسیر دیگر در دایرکت ادمین ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد هاست تان شوید و سپس وارد file manager و مسیر مورد نظر خود شوید. برای انتخاب چند فایل و یا پوشه، حافظه موقت کلیپبورد را با استفاده از گزینه نمایش داده شده در

Read more…