بارگذاری فایل یا فولدر بوسیله File Manager در بین موارد موجود در منو بالای صفحه، گزینه Upload را برگزینید. در بخش Upload File، به ازای هر فایل، دکمه Choose File را برگزینید و در ادامه فایل مورد نظر را از درون کامپیوتر شخصی، انتخاب کنید. دکمه Upload را انتخاب کنید. نکته: جهت بارگذاری فایل های

Read more…