بازگردانی بک آپ در پنل plesk برای بازگردانی بک آپ ی که تهیه کرده اید یا بک آپ ی که از سرور دیگر به این هاست منتقل کرده اید هم می توانید طبق آموزش زیر اقدام فرمایید . نکته: در صورتی که بک آپ را از سرور دیگری منتقل کرده باشید پلسک آن سرور هم

Read more…