تنظیم بک آپ گیری خودکار از دیتابیس ابتدا یک پوشه در مسیر اصلی هاست خود (home) تحت عنوان database_backup بسازید. سپس خط دستور زیر در محل های مشخص شده، مقادیر مربوطه از هاست خود را قرار دهید. mysqldump -u DBUSERNAME -p’DBPASSWORD’ DBNAME –events –routines –triggers > /PARTITION/USERNAME/database_backup/DBNAME.sql DBUSERNAME = نام کاربری دیتابیس DBPASSWORD = رمز

Read more…