تغییر رابط های مجاز شناسه کاربری نیک در صورتی که تمایل به ثبت دامنه .ir دارید ابتدا در سایت ایرنیک اقدام به ایجاد شناسه کاربری نمایید و پس از آن مطابق با آموزش زیر عمل نمایید. شناسه و گذرواژه ی خود را که از طرف ایرنیک به ایمیل شما ارسال شده است را در کادر

Read more…