تغییر رابط نمایندگی دامنه های IR. جهت تمدید دامنه با استفاده از یوزر و پسورد خود به پنل سایت NIC وارد شوید. دامنه مورد نظر را از طریق فیلد مربوط به دامنه های من در منو سمت راست، وارد نمایید و به بخش مربوط به آن مراجعه کنید. دکمه تغییر رابطه ها را برگزینید. لازم

Read more…