تنظیم DNS دامنه های ملی جهت تنظیم DNS های دامنه ملی، شما می توانید از روش زیر اقدام نمایید: ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود به ناحیه کاربری ابرسرور وارد شوید و مراحل زیر را دنبال نمایید: در قسمت منو، بر روی دامنه ها کلیک کرده و گزینه دامنه های من را انتخاب

Read more…