شرایط عمومی حذف دامنه های بین المللی پس از ثبت هر دامنه، معمولا امکان حذف و بازگشت هزینه آن وجود ندارد، اما برای برخی پسوند های خاص، این امکان فراهم است که تا 1 الی 4 روز از لحظه ثبت دامنه نسبت به حذف آنها و بازگشت مقداری از هزینه پرداختی اقدام گردد. نکته: -با

Read more…

ایمیل های اعتبار سنجیResello مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار ثبت دامنه در دنیا، مالکین دامنه پس از ثبت اطلاعات در رجیسترار یا ثبت دامنه لازم است اقدام به تایید اطلاعات خود از طریق ایمیل نمایند. در همین راستا رجیسترار Resello از اواسط سال 2014 اقدام به اجرای این قانون نمود. مقاله کنونی در خصوص

Read more…

ایجاد شناسه کاربری IR شناسه کاربری چیست: چنان چه تاکنون اقدام به ثبت دامنه ی ملی نکرده اید، لازم است در ابتدا یک شناسه ی ملی (nic handle) ایجاد نمایید. این شناسه به منزله نام کاربری و یا username شما خواهد بود. لازم به ذکر است که قبل از ایجاد شناسه کاربری خود در سازمان

Read more…