نحوه تغییر سطح دسترسی فایل ها در سی پنل ابتدا وارد سی پنل شوید و سپس به File manager بروید. فایل مورد نظر را از لیست موجود انتخاب نمایید. کلید Change Permissions را برگزینید. حال می توانید انواع دسترسی ها را به سطوح مختلف اعمال نمایید. پس از اعمال موارد مورد نظر، کلید Change Permissions

Read more…