دلیل دریافت ایمیل با عنوان WDRP report for DOMAIN مطابق قوانین رجیستری دامنه های بین المللی (ICANN)، مالکین دامنه موظف به ارائه اطلاعات صحیح و بروز برای دامنه خود هستند. در صورتی که اینچنین نباشد، با دریافت شکایت از هر شخصی مبنی بر عدم صحت اطلاعات ارایه شده در Whois، رجیسترار موظف به بررسی و

Read more…