ریکاوری و بازسازی اطلاعات هارد آسیب دیده لینوکس به منظور ریکاوری و بازسازی اطلاعات هارد آسیب دیده لینوکس عموماً از دستور fsck استفاده می شود. این دستور با خواندن فضای ابتدای هر پارتیشن که شامل Super block و Inode list آن است و مقایسه داده های آن با اطلاعات موجود در پارتیشن اقدام به بازیابی

Read more…