بررسی دستور chsh از این دستور می توان برای تغییر پوسته (shell) پیش فرض کاربر جاری استفاده کنید. سوئیچ –l این فرمان روی profile مربوط به login تغییر ایجاد می کند، به طوری که از این به بعد هر زمان کاربر به سیستم login کند با shell انتخابی توسط این فرمان بالا می آید که

Read more…