فشرده سازی فایل یا فولدر بوسیله File Manager چک باکس فایل یا فولدر های مورد نظر را فعال نمایید. گزینه Zip را در بین موارد موجود در منو بالای صفحه انتخاب کنید. نام مورد نظر جهت ذخیره سازی را وارد نموده و سپس دکمه Zip را انتخاب نمایید. فشرده سازی فایل یا فولدر بوسیله File

Read more…