فعال کردن register_globals بر روی سرور در صورتی که شما نیاز دارید تا در برخی از برنامه ها به فایل php.ini دسترسی داشته باشید. ابتدا به بخش دریافت فایل مراجعه کنید، فایل php.ini.zip را دانلود کنید و به php.ini تغییر نام دهید. فایل php.ini را در سرور در فولدری که برنامه خود را نصب کرده

Read more…