مشاهده پهنای باند مصرفی Bandwidth در سی پنل کنترل پنل Cpanel می تواند در هر لحظه به شما امکان آگاهی از میزبان Bandwidth یا پهنای باند استفاده شده و باقیمانده سایت تان را به همراه جزئیات روز، ماه و سال و همچنین میزان استفاده هر کدام از Sub Domain ها را نمایش دهد. برای این

Read more…