آموزش ریدایرکت از یک آدرس به آدرسی دیگر در plesk در صورتی که مایلید کاربران مشاهده کننده سایت خود را از آدرسی به آدرس دیگر منتقل کنید برای مثال از domain.com  به  google.com،طبق آموزش زیر عمل نمایید. ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود و ورود به پلن پلسک هاست تان به قسمت  Websites

Read more…