تنظیم DNS دامنه جهت تنظیم DNS های دامنه بین المللی، شما می توانید از روش زیر اقدام نمایید. ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد، به ناحیه کاربری خود وارد شوید و مراحل زیر را دنبال کنید. بر روی تب دامنه ها کلیک کرده و گزینه دامنه های من را انتخاب نمایید. دامنه مورد نظر

Read more…