Park Domain در سی پنل فرض کنید شما مقداری فضای اینترنتی خریده اید و آدرس دامین سایت شما example.com می باشد. پس از مدتی تصمیم می گیرید که سایت شما با آدرس example.net نیز قابل دسترس باشد. برای این کار شما ابتدا باید دامنه ی دوم example.net را ثبت کنید و سپس آن را به

Read more…