Raw Access Log در سی پنل فایلی متنی حاوی اطلاعاتی در رابطه با بازدیدکنندگان وب سایت شما است. این گزارش نشان دهنده ی آمار بازدید کنندگانی است که به صورت ناقص از وب سایت شما بازدید کرده و پیش از لود شدن گراف ها و نمودارهای وب سایت آن را بسته اند. در این ویژگی

Read more…