آرشیو کردن فایل ها در سیستم عامل لینوکس

آرشیو کردن فایل ها  در سیستم عامل لینوکس

آرشیو کردن فایل ها در سیستم عامل لینوکس – از آنجایی که دستورات gzip و bzip2 قادر نیستند شاخه ها و یا چندین فایل را همزمان فشرده سازند بنابراین برای فشرده سازی چندین فایل باید ابتدا آنها را آرشیو و سپس فشرده کنیم. همچنین جهت تهیه پشتیبان از فایل های مختلف می توان از فرامین مربوط به آرشیوگیری فایل ها استفاده کرد. از جمله ابزارهای مرسوم فشرده سازی فرمان tar است که شکل کلی آن به صورت زیر است:

tar   [option]  file_name  or  Directory

فایل هایی که با این دستور آرشیو می شوند دارای پسوند .tar هستند.

برخی از پرکاربردترین سوئیچ های این دستور در زیر آورده شده اند:

-c : یک فایل آرشیو می سازد.
-x : فایل را از حالت آرشیو خارج می سازد.
-u : فایل آرشیو را به روز رسانی می کند.
-t : محتویات فایل آرشیو را لیست می کند.
-z : فایل آرشیو را با فرمت .gz فشرده می سازد.
-j : فایل آرشیو را با فرمت .bz2 فشرده می سازد.

همانطور که مشاهده می کنید می توان در حین آرشیوگیری از شاخه ها و فایل های مختلف اقدام به فشرده سازی آنها نیز کرد. به طور مثال جهت آرشیوگیری و فشرده سازی از محتویات شاخه ای مانند /etc به صورت زیرعمل می کنیم:

tar  cvfz  etc_archive.tar.gz

خروجی فرمان فوق فایل etc_archive.tar.gz است.

فرمان زیر نیز عملکردی مانند دستور ذکر شده دارد که خروجی آرشیو شده چند فایل را به عنوان ورودی به فرمان gzip می دهد.

tar  cvf  fill1,fill2,….   |   gzip   -9   >  total.tar.gz

 

استخراج کردن فایل های آرشیوشده

سوئیچی که در فزمان tar از آن جهت استخراج فایل های آرشیو شده استفاده می شود، -x یا همان –extarct است. از سوئیچ های z و j نیز به شکل همزمان می توان جهت خارج کردن آرشیوها از حالت فشرده نیز استفاده کرد.

tar  xvfz  total.tar.gz

فرمان فوق را به شکل زیر نیز می توان استفاده کرد که این بار خروجی gunzip به فرمان tar به ar  -xvf
یکی دیگر از ابزارهای پشتیبان گیری در توزیع های مختلف گنو/ لینوکسی cpio است که مرسوم ترین شکل استفاده آن جهت آرشیو گیری و استخراج آرشیوها به شکل زیر هستند:

find  /directory name  |  cpio  -o  archive name.cpio
cpio  -idvB  <  archive_name.cpio

 

آرشیو کردن فایل ها  در سیستم عامل لینوکس

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور