آشنایی با شناسه های کاربری دامنه های .IR

مدیریت دامنه های .ir به 4 سطح زیر تقسیم شده اند:

-صاحب امتیاز

این سطح، بالاترین سطح مدیریتی دامنه های .ir می باشد. شخص صاحب امتیاز، مالک قانونی دامنه است و مشخصات دامنه به نام او ثبت می شود.

-رابط اداری

کلیه ارتباطات با شرکت نیک، از این طریق قابل انجام است. از جمله، دریافت ایمیل ها و مکاتبات اداری مرتبط با دامنه مد نظر.

-رابط فنی

این سطح دارای دسترسی لازم جهت انجام امور فنی مربوط به دامنه، مانند تغییر DNS یا موارد مرتبط نیز می باشد.

-رابط مالی

کلیه امور مالی دامنه از جمله، تمدید، پرداخت ها و … از این طریق، قابل انجام هستند.

حال، هر یک از کاربران می توانند نسبت به ارجاع هر یک از سطوح به افراد دیگر جهت انجام امور مربوطه اقدام نمایند.

آشنایی با شناسه های کاربری دامنه های .IR

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور