آموزش پاسخگوی خودکار ایمیل در سی پنل Autoresponders

آموزش پاسخگوی خودکار ایمیل در سی پنل Autoresponders

برای اینکه بتوانید به صورت خودکار برای کسانی که به آدرس پست الکترونیکی شما ایمیل می فرستند، پاسخ ثابتی را ارسال نمایید از این گزینه استفاده نمایید.

آموزش پاسخگوی خودکار ایمیل در سی پنل Autoresponders

آموزش پاسخگوی خودکار ایمیل در سی پنل Autoresponders

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور