آموزش default email address در سی پنل
آموزش default email address در سی پنل

با کلیک بر روی این گزینه می توانید آدرس ایمیل اصلی را برای وب مستر خود تعریف کنید. به عبارتی ایمیل آدرس پیش فرض تمام ایمیل هایی که به آدرس ناصحیح بر روی سایت شما فرستاده می شود را در بر می گیرد و از بازگشت آنها جلوگیری کرده و امکان دسترسی به این ایمیل ها را می دهد.

به عبارتی دیگر، اگر ایمیلی به آدرسی ارسال شود که آن آدرس بر روی سایت شما موجود نیست “آن اکانت را ایجاد نکرده اید” آن ایمیل در این صندوق پستی “ایمیل” قرار می گیرد.

آموزش default email address در سی پنل

Forward to email address : نام جدیدی که می خواهید برای آدرس پیش فرض خود اختصاص دهید را در این قسمت وارد نمایید.

Change : تغییرات انجام داده را با کلیک بر روی این گزینه ذخیره نمایید.

توضیح1: اگر می خواهید ایمیل های ارسال شده به آدرس های اشتباهی تحت دامنه شما برگشت بخورند، نام آدرس پیش فرض را Fail و اگر می خواهید آنها ناپدید شوند، نام آنها را blackkhole وارد نمایید.

توضیح2: اگر می خواهید ایمیل های ارسال شده به آدرس های اشتباهی تحت دامنه تان را دور بیندازید، گزینه Discard the email while your server processes را تیک دار نمایید.

آموزش default email address در سی پنل

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور