ابزارهای فشرده سازی در سیستم عامل لینوکس

ابزارهای فشرده سازی در سیستم عامل لینوکس

ابزارهای فشرده سازی در سیستم عامل لینوکس – مرسوم ترین ابزارهای موجود جهت فشرده سازی فایل ها در توزیع های مختلف فرامین gzip و bzip2 هستند که قابلیت فشرده سازی فایل هایی را که عموماً به شکل آرشیو درآمده اند را دارا هستند. شکل کلی دستور gzip به صورت زیر است:

gzip [ option ] file_name

هر گاه بدون سوئیچ خاصی از این فرمان استفاده شود، فایل اصلی و ورودی را تبدیل به یک فایل .gz می کند. جهت ساخت یک فایل فشرده شدۀ مجزا غیر از فایل اصلی از سوئیچ –c استفاده می کنیم.توسط gzip می توان درجۀ فشرده سازی فایل های ورودی را نیز مشخص کرد که محدوده فشرده سازی عددی بین 1 تا 9 است و به طور پیش فرض درجۀ فشرده سازی عدد 6 است. بیشترین مقدار فشرده سازی توسط مقدار 9- صورت می گیرد.

مثال:

gzip 9- File_name

جهت خارج کردن فایل های با قالب gz از حالت فشرده از فرمان gunzip استفاده می کنیم که فرمان آن به صورت زیر است:

gunzip [options] File_name.gz

در اینجا نیز برای اینکه فایل فشرده شده پس از استخراج اطلاعات از بین نرود می توانیم از سوئیچ c – استفاده کنیم.

از دیگر ابزار قوی جهت فشرده سازی فایل ها فرمان bzip2 است که قدرت فشرده سازی آن حدود %10 تا %15 بهتر از gzip است.
قالب آن جهت اجرا همانند gzip و به شکل زیر است:

bzip2 [options] File_name

جهت خارج کردن فایل های با قالب bzip2 از حالت فشرده، از فرمان bunzip استفاده می کنیم.

bunzip File_name

 

ابزارهای فشرده سازی در سیستم عامل لینوکس

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور