بررسی دستور و فرمان at لینوکس

ببررسی دستور و فرمان at لینوکس ، این دستور برای مشخص کردن عملیاتی که در زمان خاصی باید انجام شود استفاده می شود. برای استفاده از دستور at نیاز است که سرویس atd بالا باشد. فایل اجرایی این سرویس در مسیر زیر قرار دارد:

/etc/init.d/atd

برای اطلاع از وضعیت این سرویس می توانید در توزیع redhat از دستور زیر استفاده کنید:

service atd status #

شکل کلی دستور at به صورت زیر است.

at time_ format #

پس وارد کردن قالب فوق اقدام به وارد کردن فرامین مورد نظر می کنیم و در انتها کلیدهای ctrl+d را فشار می دهیم. به طور مثال فرمان زیر موجب می شود از محتویات /etc در ساعت 23:.. (برای یکبار) پشتیبان گرفته شود.

23:00 #
etc Tar cvfj etc.tar.bz2/<
برای خروج ctrl+d فشردن کلیدهای<

بررسی دستور و فرمان at لینوکس

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور