بررسی دستور chroot

به کمک این دستور می توانیم مسیر جاری پارتیشن ریشه را تغییر دهیم. کاربرد عمده این دستور زمانی است که در محیط یک توزیع قصد اتصال به پارتیشن ریشه یک توزیع دیگر و در نهایت قرار دادن پارتیشن ریشه آن به عنوان پارتیشن ریشه جاری را داریم. تنها ورودی این فرمان نقطه اتصال پارتیشن ریشه مورد نظر است. به طور مثال اگر پارتیشن ریشه ای را روی /mnt سوار کرده باشیمآنگاه شکل دستور chroot به صورت زیر خواهد بود:

chroot /mnt #

بررسی دستور chroot

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور