بررسی دستور (System Activity Report) sar

بررسی دستور (System Activity Report) sar ، این دستور از میانگین عملیات و فعالیت های سیستم گزارش می گیرد. این گزارش عموما در بازه های زمانی معین نمایش داده می شود و شکل کلی این دستور به صورت زیر است:

sar time reporting_number#

به طور مثال فرمان زیر 5 گزارش با فواصل زمانی 2 ثانیه ای در خروجی نمایش می دهد.

sar 2 5

بررسی دستور (System Activity Report) sar

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور