دستور split در سیستم عامل لینوکس : از دستور split در سیستم عامل لینوکس برای تکه کردن فایل های کوچکتر استفاده می شود و شکل کلی آن به صورت زیر است:

split [options] file
split -b 300k test.pdf -d

 

دستور split در سیستم عامل لینوکس

به طور نمونه مثال فوق روش خرد کردن یک فایل به تکه های با حجم 300 کیلو بایت را نشان می دهد. برای ادغام کردن فایل ها می توان از دستور cat با فرمت زیر استفاده کرد:

cat x [1-3] >test.pdf

 

دستور split در سیستم عامل لینوکس

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور