دستور sudo سودو در لینوکس چیست

استفاده از ابزار sudo در سیستم عامل لینوکس جهت کنترل کاربران سیستم می باشد. دستور sudo سودو در لینوکس چیست ؟ از جمله ابزارهای قدرتمندی که در سایر توزیع های لینوکسی خصوصاً توزیع های مبتنی بر Debian جهت کنترل کاربران سیستم و اجرای فرامین مختلف به کار گرفته می شود، sudo است. با استفاده از فایل پیکربندی sudo که /ect/sudoers است، امکان محدود کردن کاربران یا گروه های کاری موجود در سیستم جهت اجرای فرامین و استفاده از ابزارهای مختلف سیستم وجود دارد. برای ویرایش کردن فایل پیکربندی sudo از ویراستارvi و یا فرمان  visudo می توان استفاده کرد. ساختار کلی اجزای فایل پیکربندی sudo به شکل زیر است:

Username/group      servername = (usernames command  can be run as)  command

در ستون اول کاربران و گروه هایی از سیستم مورد نظر که قصد واگذاری اختیارات خاصی را به آنها دارید، مشخص می شود. در دومین ستون نام ماشینی که کاربران مجاز به اجرای فرامین مورد نظر در آن هستند تعیین می شود. ستون سوم مشخص کننده کاربر یا کاربرانی است که قصد اجرای فرامین مختلف را از طرف آنها داریم. جهت اجرای فرامین از طرف این کاربران از سوئیچ –u در فرمان sudo استفاده می شود. آخرین ستون فرامینی از سیستم که کاربران مجاز به اجرای آنها هستند را مشخص می کند. با قرار دادن تنظیمات مورد نظر در فایل sudoers سایر فرامین مشخص شده در سطح super user توسط کاربران مشخص شده قابل اجرا خواهد بود. بدین منظور هر یک از کاربران مجاز جهت اجرای دستورات مورد نظر خود از فرمان sudo به همراه دستور مورد نظر استفاده می کنند. در زیر مثال هایی از پیکربندی فایل sudoers را مشاهده می کنید:

Vahid , network   ALL=/sbin/fdisk, /usr/bin/killall

در این مثال کاربر vahid و کاربران گروه network قادر به اجرای فرامین killall و fdisk در سیستم خواهند بود.

reza   ALL=(admin)  /usr/bin/killall, /bin/kill

در مثال فوق نیز کاربر reza می تواند هر یک از فرایندهای موجود در سیستم را از طرف کاربر admin از بین ببرد. به طور نمونه جهت از بین بردن کلیه فرایندهای مربوط به سرویس sendmail از  sudo به شکل زیر استفاده می شود:

sudo  -u  admin  killall  sendmail

نکته قابل توجه دیگر این است که همه فرامین sudo اجرا شده در سیستم در فایل /var/log/messages ثبت می شوند که جهت مشاهده آنها از فرمان زیر می توان استفاده کرد:

grep  sudo  /var/log/messages

 

دستور sudo سودو در لینوکس چیست

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور