دلیل دریافت ایمیل با عنوان WDRP report for DOMAIN

مطابق قوانین رجیستری دامنه های بین المللی (ICANNمالکین دامنه موظف به ارائه اطلاعات صحیح و بروز برای دامنه خود هستند. در صورتی که اینچنین نباشد، با دریافت شکایت از هر شخصی مبنی بر عدم صحت اطلاعات ارایه شده در Whois، رجیسترار موظف به بررسی و در نهایت مسدود سازی دامنه است.

ارسال ایمیل با عنوان WDRP report for DOMAIN برای آگاه ساختن شما از اطلاعات فعلی Whois دامنه است تا در صورتی که نقصی در اطلاعات وجود دارد نسبت به تصحیح آن اقدام فرمایید.

نکته:

این ایمیل مطابق قوانین رجیستری دامنه، یک مرتبه در سال برای مالک دامنه ارسال خواهد شد.

دلیل دریافت ایمیل با عنوان WDRP report for DOMAIN

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور