ریکاوری و بازسازی اطلاعات هارد آسیب دیده لینوکس

به منظور ریکاوری و بازسازی اطلاعات هارد آسیب دیده لینوکس عموماً از دستور fsck استفاده می شود. این دستور با خواندن فضای ابتدای هر پارتیشن که شامل Super block و Inode list آن است و مقایسه داده های آن با اطلاعات موجود در پارتیشن اقدام به بازیابی فایل های آسیب دیده می کند. Super block هر پارتیشن که فضای ابتدای هر پارتیشن را تشکیل می دهد در واقع شناسنامۀ هر پارتیشن را شامل می شود و حاوی اطلاعاتی است که می توانید ان را در خروجی فرمان df مشاهده کنید. Inode list نیز حاوی اطلاعات پایۀ هر یک از فایل های موجود در پارتیشن مورد نظر ما است که شامل نام فایل، مالک، گروه، اندازه، تاریخ ایجاد، شماره Inode و …..است. در واقع همۀ تغییراتی که یک کاربر روی فایل های مورد نظرش در یک پارتیشن اعمال می کند به شکل موازی در Inode list آن پارتیشن نیز منعکس می شود. فرمان fsck با بهره گیری از اطلاعات این منابع و مقایسه آن با داده های موجود در پارتیشن دیسک اقدام به بازیابی فایل ها می کند و اگر داده هایی را بر روی دیسک پیدا کند که در Inode list درج نشده اند، آنها را در شاخه ای به نام lost + found در پارتیشن ریشه قرار خواهد داد.همۀ فایل های بازیابی شده بر اساس شماره Inode شان در این مسیر قرار می گیرند و نام فایل تنها شامل یک رشته عددی است که همان شماره Inode منحصر به فرد هر فایل در پارتیشن است. قبل از انجام فرمان fsck (File System Checker) نیز باید پارتیشن مورد نظر را umount کنیم تا توسط هیچ برنامه ای داده ها و فایل های موجود در پارتیشن تغییر پیدا نکرده و اطلاعات داخل Super block و Inode list با اطلاعات موجود در دیسک همسان باشند. شکل کلی فرمان به صورت زیر است:

fsck -t fs type device name [options] #

یا

fsck.fs type device name [options] #

مثال:

fsck -t ext3 /dev/hda3 #
fsck.ext3 /dev/hda3 #

البته به خاطر داشته باشید قبل از اجرای فرمان فوق، پارتیشن hda3 را umount کنید.

umount /dev/hda3 #

همچنین جهت مشاهدۀ بلوک های آسیب دیدۀ یک پارتیشن مشخص از دیسک سخت سیستم و تست وجود badblocks در آن می توانیم از فرمان badblocks با قالب زیر استفاده کنیم:

badblocks device_name #

مثال:

badblocks /dev/hda1 #

ریکاوری و بازسازی اطلاعات هارد آسیب دیده لینوکس

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور