عدم تغییر اطلاعات Whois!

مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار ثبت دامنه در دنیا، لازم است مالکین دامنه پس از انتقال دامنه اقدام به تایید اطلاعات خود از طریق ایمیل نمایند تا مشخصات دامنه در whois تغییر کند. بدین صورت که یک ایمیل با عنوان Please confirm your contact details for future domain name registrations حاوی لینکی جهت تایید تغییرات به ایمیل آدرس کاربر ارسال خواهد شد. بنابراین پس از مراجعه به آن لینک و تایید تغییرات، اطلاعات جدید جایگزین اطلاعات قبلی شده و اطلاعات موجود در Whois بروز خواهد شد.

نحوه تایید ایمیل:

پس از مراجعه به لینک درون ایمیل، اطلاعات جدید نمایش داده می شود بنابر این در صورت تایید، لازم است موارد مشخص شده را انتخاب نمایید.

I declare the information above is true-

General-

Approve-

سپس بر روی Submit کلیک فرمایید.

توجه: در صورتی که دامنه شما یکی از پسوند های .nu و .se و .es و .dk و .uk می باشد موارد IisNu و IisSe و Esnic و DkHostmaster و Nominet را علاوه بر 3 گزینه فوق انتخاب فرمایید.

نکته:

-لازم است هر دو مالک قبلی دامنه و مالک جدید دامنه، اطلاعات خود را از طریق ایمیل مذکور تایید کنند.

ساعتی پس از تایید اطلاعات، با دریافت گزارش Whois، اطلاعات جدید را مشاهده خواهید کرد.

-ممکن است این ایمیل به آدرس ایمیل شما ارسال نشده باشد در این صورت می توانید با ارسال درخواست به واحد ثبت دامنه ابرسرور خواستار ارسال مجدد ایمیل شوید.

لینک درون ایمیل از تاریخ انقضا برخوردار است بنابراین در صورتی که با تاخیر به آن لینک مراجعه نمودید و غیر فعال شده است می توانید با ارسال درخواست به واحد ثبت دامنه ابرسرور خواستار ارسال مجدد ایمیل شوید. تاریخ انقضا با عنوان The link above will stay valid until در انتهای ایمیل ذکر شده است.

عدم تغییر اطلاعات Whois!

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور