گزارش ورود های انجام شده به Direct Admin

ابتدا از طریق راهنمای ورود به Direct Admin در ابرسرور، وارد آن شوید.

در بخش Your Account نسبت به انتخاب گزینه Login History اقدام نمایید.

در این بخش جدولی مشاهده خواهید کرد که محتویات ستون ها شامل موارد زیر است:

Date: تاریخ و ساعت ورود را نشان می دهد.

IP :IP شخصی که اقدام به ورود کرده است را نشان می دهد.

Attempts: تعداد دفعاتی را که شخص مشخصات ورود را وارد کرده است، نشان می دهد.

به عنوان مثال، چنانچه مقدار این ستون برای IP خاصی عدد 2 باشد، به این معناست که شخص دارنده IP 2 بار اقدام به ورود کرده است، بار اول به هر دلیلی (نام کاربری یا رمز عبور اشتباه) موفق به ورود نشده است و بار دوم موفق به ورود شده است.

گزارش ورود های انجام شده به Direct Admin

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور