Addon Domain و تفاوت آن با Park Domain

اتصال دامنه مضاف بر دامنه اصلی به هاست، با دو هدف اصلی انجام می پذیرد.

هدف اول: اتصال دامنه جهت بارگذاری وبسایت متصل به دامنه اصلی، به این صورت که دسترسی به وب سایت از طریق چندین دامنه برقرار می شود. این امکان Park Domain نام دارد.

هدف دوم: قصد ایجاد چندین وب سایت از طریق یک هاست را دارید یا اینکه تمایل به اختصاص یک دامنه به صفحه یا مسیر خاصی از وب سایت خود را دارید. در هر یک از این دو صورت لازم است دامنه را به عنوان Addon به هاست متصل کنید.

در هنگام ایجاد Addon Domian مسیر مورد نظر را می توانید به آن اختصاص دهید. توجه فرمایید چنانچه از قبل دایرکتوری مورد نظر که اطلاعات شما در آن جای می گیرد ایجاد نشده باشد، سیستم به صورت خودکار آن را ایجاد خواهد کرد.

Addon Domain و تفاوت آن با Park Domain

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور