ایجاد شناسه کاربری IR شناسه کاربری چیست: چنان چه تاکنون اقدام به ثبت دامنه ی ملی نکرده اید، لازم است در ابتدا یک شناسه ی ملی (nic handle) ایجاد نمایید. این شناسه به منزله نام کاربری و یا username شما خواهد بود. لازم به ذکر است که قبل از ایجاد شناسه کاربری خود در سازمان

Read more…

فرم تاییدیه درخواست ثبت دامنه های IR توجه داشته باشید، اگر دامنه سفارش داده شده توسط شما، جز دامنه هایی است که شرکت نیک برای تایید آن از شما مدارکی را خواستار است و دامنه با شناسه کاربری حقیقی به ثبت میرسد، ایمیلی از شرکت نیک برای صاحب امتیاز دامنه با عنوان “درخواست ارسال تعهد

Read more…