Choose Log Programs در سی پنل
Choose Log Programs در سی پنل

این تابع به شما اجازه می دهد تا زمانی که آمارهای سایت را می بینید، انتخاب کنید که چه وضعیت هایی از برنامه ها را استفاده خواهید کرد.

البته اگر اجازه به شما داده شده باشد.

برای استفاده از این بخش، ابتدا وارد سی پنل سایت تان شوید و از بخش Logs بر روی Choose Log Programs کلیک نمایید.

Choose Log Programs در سی پنل

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور