FTP Session Control در سی پنل
FTP Session Control در سی پنل

بوسیله این سرویس می توانید از میزان و زمان های استفاده از FTP شما توسط کاربران خود آگاه شوید.

همچنین در مواقع لزوم کاربران تان را متوقف نمایید. این سرویس براس شما مفید خواهد بود، زیرا به شما امکان می دهد که کاربران شما بدون اجازه به فایل های روی وب سایت شما دسترسی نداشته باشند.

FTP Session Control در سی پنل

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور