Mime Types در سی پنل
Mime Types در سی پنل

به نمایشگر اینترنتی چگونگی رفتارش با فایل های ویژه را ابلاغ می کند.

به عنوان مثال Mime types های مربوط به Text/Html که برای فایل های shtml،html،htm روی سرور گسترش یافته را به نمایشگر ابلاغ می کند تا آنها را همانند فایل های Html تفسیر نماید.

به شما این امکان داده شده است تا بتوانید Mime types های ویژه ای را اصلاح و یا اضافه نمایید. به شرطی که این Mime type ها مربوط به سیستم نباشد.

برای استفاده از از سرویس، ابتدا وارد سی پنل سایت تان شوید و از قسمت Advanced بر روی Mime types کلیک نمایید.

Mime Types در سی پنل

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور