فرم تاییدیه درخواست ثبت دامنه های IR توجه داشته باشید، اگر دامنه سفارش داده شده توسط شما، جز دامنه هایی است که شرکت نیک برای تایید آن از شما مدارکی را خواستار است و دامنه با شناسه کاربری حقیقی به ثبت میرسد، ایمیلی از شرکت نیک برای صاحب امتیاز دامنه با عنوان “درخواست ارسال تعهد

Read more…