آپلود فایل در plesk ابتدا وارد پنل پلسک سرویس خود شوید ، و بر روی تب websites and domains کلیک کنید. سپس بر روی گزینه file manager کلیک نمایید. نکته: فایل های وب سایت خود را باید در مسیر httpdocs قرار دهید. بر روی پوشه httpdocs کلیک کنید . اگر می خواهید فایل جدیدی ایجاد

Read more…