تنظیم Default Documents اگر فایل پیش فرض اسکرپیت شما صفحه ای غیر از index پیش فرض است می توانید فایل مورد نظر را در پنل هاست خود تعریف کنید. ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد، وارد پنل پلسک سرویس خود شوید و بر روی تب websites and domains  و سپس Virtual Directories کلیک نمایید.

Read more…

آپلود فایل در plesk ابتدا وارد پنل پلسک سرویس خود شوید ، و بر روی تب websites and domains کلیک کنید. سپس بر روی گزینه file manager کلیک نمایید. نکته: فایل های وب سایت خود را باید در مسیر httpdocs قرار دهید. بر روی پوشه httpdocs کلیک کنید . اگر می خواهید فایل جدیدی ایجاد

Read more…